Vikram Bhatt at Anjali Pandey's birthday bash

Vikram Bhatt at Anjali Pandey's birthday bashFacebook comments